d-organising

om te beginnen

what one can do,

what one does,

what one aims to do,

what one allows to be done,

how precise and defined one’s aims are,

what one refuses to do,

who one refuses to do it with,

who one, ideally, would like to do it with,

who one ends up doing it with,

why one does it,

why one tempted not to do it,

why one thinks one is doing it,

why others think one is doing it,

how, in the end, it gets done.

Barnaby Drabble

 

wat

D-ORGANISING is

een initiatief,

een plek in beweging,

een vruchtbare bodem,

een doorlopend onderzoek.

D-ORGANISING biedt

ruimte aan nieuwe en oude makers,

projecten en initiatieven.

Is een plek voor ideeën,

voor inspiratie,

initiatief,

ontwikkelen,

doorbouwen,

terugkomen,

voortborduren,

verderzetten, (circulair ipv lineair).

want

er is,

volgens de initiatiefnemers van D-ORGANISING,

al geruime tijd

behoefte

aan ruimte

voor zelfstandige makers

die proberen

zich

in hun werk en

werking

te verhouden tot

een veranderende wereld.

Een inspirerende plek waarop

ze zichzelf,

hun projecten en/of

hun organisatie

kunnen bevragen en ontwikkelen.

Een plek die bevraagt,

die mogelijkheden biedt tot onderzoeken,

alternatieven en

andere perspectieven

aandraagt en

andere manieren van produceren (h)erkent.

Denkend binnen en buiten

bestaande structuren

worden inhoudelijke denkvermogens

gestimuleerd en geactiveerd.

 

so

We hebben gedacht aan het schrijven van n manifest. Wat staat r in het manifest: (radicale) regels?, (radicale) gedachten? Moet t radicaal? Of moet het – de verandering – juist geleidelijk ontstaan, in de luwte. Why not? Omdat het juist gaat om het blootleggen. We moeten voorkomen dat de beweging voor de actie uitgaat. Hoe laten we deze gelijk gaan/lopen? Wat is een podium/een platform voor dat manifest? Gaat dat om arbeidsvoorwaarden (geld), arbeidsomstandigheden of gaat dit nou juist alleen om inhoud? Wat is inhoud? Wat is werk? Wat is een productie? Wat is een productieproces? Wat is produceren? Wat is een plek? Wat is (een) ruimte? Gaat t om ruimte om te denken, gaat het om ruimte om te delen, uit te wisselen, gaat het om ruimte die gevuld is met niets, ongevulde ruimte, die ieder op zijn manier kan of wellicht moet vullen. Is die ruimte een plek? Of is die ruimte een uitwisseling? Of een mogelijkheid tot uitwisseling? Een mogelijkheid tot reflectie? Is dat de ruimte die we kunnen bieden? Ruimte tot niet-facilitering. Alles wat je denkt nodig te hebben, is dat niet – niet nodig. Opheffen die gedachten, die noden, start from scratch. Moet eerst alles opgeheven worden? Moeten we onszelf opheffen? Is er een alternatief? Moet er een alternatief zijn? Wat als er geen alternatief is? Wat is er wel? Beginnen bij het begin. En niet wachten. Gewoon beginnen opdat er begonnen is. Het lijkt of het gaat om het herdefiniëren van het (maak)proces, het herdefiniëren van de gebruikte termen, het opnieuw uitvinden van een producerende werkelijkheid.

 

Hmm eerst maar eens:

 

wie

D-ORGANISING is een initiatief van Wouter Goedheer en Anneke Tonen. Het initiatief vormt een plek waar makers van divers pluimage en aanhangige structuren eigenstandig en ‘ongestructureerd’ kunnen werken aan hun projecten. D-ORGANISING voorziet in een zo licht mogelijke overhead, een zo vlak mogelijke organisatie, zo min mogelijk sturing en tegelijkertijd wordt vanuit een doorlopend bevragen een scherper en efficiënter perspectief geboden op welke inhoudelijke praktijk dan ook.

 

waarom

D-ORGANISING wil voortdurend het onnodige, het overbodige, afschaffen. Dit maakt dat wij voortdurend in ieder geval onze eigen praktijk bevragen, steeds in de poging af te schaffen wat overbodig of onpraktisch is – om te zien of iets de ruimte die ontstaat zal opvullen. We vinden het belangrijk dat makers eigenstandig (kunnen) staan. Dat zij – vanuit een niet-weten, ont-daan van overbodigheden, van alles wat niet nodig is, bezig kunnen zijn met de essentie van hun werk. D-ORGANISING staat aangenaam kritisch tegenover de werking van huidige kunstpraktijken. Nogal wat makers voelen zich genoodzaakt zich aan te passen aan bestaande structuren. Bestaande structuren die dienentvolge makers dwingen tot werken binnen een gevestigde orde. Terwijl diezelfde makers juist geselecteerd worden op hun eigenheid. Die eigenheid gaat veelal verloren door en binnen deze benauw(en)de structuren.

 

wat

D-ORGANISING is een gezamenlijk experiment, op het kruispunt van onze praktijken. We zijn het al aan het doen. Elk op ons eigen terrein, op onze eigen manier hebben we in de afgelopen jaren een praktijk opgebouwd die zich kenmerkt door een doorlopend bevragende houding. Dit leidt steeds meer tot nieuwe vormen van publieksbenadering, partnerschappen, andere organisatievormen, flexibiliteit in het denken binnen projecten en processen en een veranderende relatie tot de samenleving. Deze praktijk is succesvol (wat betekent eigenlijk succesvol en is dit eigenlijk van betekenis) maar echter nog weinig zichtbaar, weinig verankerd en weinig onderzocht. We willen dit de komende jaren verder ontwikkelen, verder onderzoeken, verder delen zodat mogelijk ook de rest van deze sector met ons mee kan groeien en innoveren.

 

hoe

D-ORGANISING is opgebouwd uit (voorlopig) de volgende bouwstenen:

LOKET (COUNTER)
ruimte bieden, plek zijn,  voor projecten, makers en producenten, advies, gesprekken, tips & tricks, versterken eigenstandigheid maker, afhankelijk van de behoefte haken ze aan en af.

KERST DINER

Op dit moment worden de makers met wie we werken of gaan werken verbonden door ons. Door met enige regelmaat een KERST DINER te organiseren, willen we dat doorbreken en de verbindingen op een directe manier laten bestaan. Opdat ideeën, denkrichtingen, het niet weten, in een directe uitwisseling tot nieuwe gedachten en werken kan leiden.

 

 

 

Dit voor nu.

(1-2-2017)